Elavtal

I Sverige har vi en fri elmarknad och det är upp till var och en att kan välja att skriva elavtal med vilken elleverantör han vill. Det enda vi inte kan välja själv är vår eldistributör – dvs. den som har ansvar för de elkablar som leder fram till ditt hus. De vill ha betalt för sina omkostnader kring distributionen och det är fysiskt svårt att låta någon annan än den som äger dessa kablar att distribuera el till dig.

Jämför elpriser, Spara tusenlappar & hitta billig el !

Men att skriva elavtal med vilken elleverantör i Sverige som helst står dig fritt. Kanske vill du ha ett elavtal som ger dig den absolut billigaste elen, eller så tycker du det är viktigt att ditt elavtal leder till att du kontrollerar varifrån din el kommer. Marknaden för miljövänlig el växer ständigt. Du kan till exempel med ett elavtal välja bort el som alstrats av mer miljöfarliga källor som kol och olja till förmån för vattenkraft, vindkraft eller solkraft. Svenska Naturskyddsföreningen har listat de elleverantörer där du kan teckna elavtal med som tillhanda miljövänlig el och delar ut Bra Miljöval-märken.

När du bestämt dig för vilken elleverantör du vill ha skriver du ett avlat. Då kan du välja mellan att teckna ett avtal med rörligt elpris eller med bundet elpris. Om du tror dig veta eller känna på dig att elpriset under den tid som avtalet löper kommer att sjunka lägre än det fasta elpris som erbjuds, kan du välja rörligt elpris. Då förändras dina elkostnader efter elmarknaden. Du kan komma billigare undan än med ett fast elpris, men likaväl dyrare.

När du väljer ett elavtal med bundet elpris innebär det att du kommer att betala lika mycket för elen oavsett hur priset förändras på marknaden. Detta är ett vettigt avtal att ingå om du tror att elpriset kommer att gå upp, exempelvis på grund av en torr sommar som leder till lågt grundvatten och dålig produktion i vattenkraftverken. Du kan också räkna med höjt elpris om det väntas en kall vinter och elproduktionen från kärnkraftverken inte möter upp efterfrågan.

men om du av någon orsak tror att elen kommer att bli billigare än det fasta elpris som erbjuds, då kan du satsa på ett rörligt elpris och skriva avtal kring det.
Som du märker kräver detta en hel del kunskap om elproduktion vilket gör att många, för att vara på den säkra sidan, skriver avtal för fast elpris.

Elavtal, 9.0 out of 10 based on 2 ratings