Elleverantörer

Elleverantören är den som administrerar så du får din el. Det är den du skriver avtal med och levererar det du beställt. Elleverantören ska inte förväxlas med elproducenten eller elnätägaren. Ibland kan det vara samma – men ofta är det inte det.

Jämför elpriser, Spara tusenlappar & hitta billig el !

Elproducenten är den som framställer själva elen. Ägaren av ett kärnkraftverk, vattenkraftverk eller vindkraftverk. Elproducenten säljer elen via den fria elmarknaden där den köps upp av elleverantören. Elleverantören skriver avtal med elkonsumenten och levererar elen med hjälp av nätägaren som äger elkabeln som går in i din lägenhet. För dig som elproducent är det helt fritt att välja elleverantör – och därmed även elproducent.

Den enda du inte kan välja är nätägare. Den som äger kabeln som leder till din lägenhet är oundvikligen den som du betalar nätavgift till. Men av Sveriges 150 olika elleverantörer kan du välja vem du vill beroende på vad du finner attraktivt hos dem. Om du tycker att elbranschen känns komplicerad och svår kan du tillexempel skriva avtal med ”Enkla elbolaget” vars profil är att göra el enkel. Om du tycker miljö och kultur är en bra kombination kan du skriva avtal med elleverantören ”Kraft & kultur”.
Kanske vill du köpa el av en lokal elleverantör som också är elproducent med hjälp av några vindkraftverk eller en torvugn. Elproducenter får alla vara som fått sitt kraftverk godkänt och erhållit elcertifikat av myndigheterna.

Om du inte bryr dig om vem som levererar din el, bara de uppfyller vissa krav – som miljömedvetenhet, kostnadseffektivitet och god kundkontakt – kan du gå med i en sammanslutning som www.kundkraft.se. Kundkraft är vare sig elproducent, elleverantör eller elnätägare. I stället är sammanslutning av elkonsumenter som gör en kollektiv upphandling hos elleverantörer. Genom att lägga ut en offert hos olika elleverantörer – i sina medlemmars namn – görs ett kollektivt avtal där den vinnande elleverantören får samtliga medlemmar som kunder. Vill man ha en bra deal hos en elleverantör, men inte orkar förhandla eller leta priser hos elleverantörer är detta en enkel och smidig tjänst.

Om du vill ha kontroll över upphandling själv och ställer krav som en sammanslutning som www.kundkraft.se inte tillgodoser, kan du hitta bästa alternativet med hjälp av någon av de jämförelsetjänster som finns på internet. Där kan du ofta få kryssa i miljökrav, bindningstid och betygsatt kundkontakt. Med hjälp av dessa jämförelsetjänster av elleverantörer kan du själv välja ut den elleverantör som du känner ska var just din elleverantör.